Mazury

Mazury dawn.  Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie,  kraina historyczno-etnograficzna w Polsce. Mazury  są częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego

Krajobraz regionu został ukształtowany ok 14000-15000 lat tem przez ostatnie zlodowacenie mazury to eren jest pagórkowaty, z jeziorami, rzekami i strumieniami. W ok 30 % powierzchnię pokrywają lasy.

Mazur należą  do najzimniejszych klimatów  w Polsce. Klimat zależny jest wpływami Bałtyku, okres wegetacji wynosi 200-210 dni,

Mazury ukształtowanie jest pozastałościś oddziaływania lodowca kontynentalnego, który nasunął się tu w plejstocenie, charakteryzuje się bardzo różnorodną rzeźba terenu. W regionie Mazur występują ciągi wzgórz morenowych, dużo pagórki ozów i kemów, oraz  rozległe równiny stożków sandrowych.Najwyższym szczytem Mazur jest Dylewska.

 Mazury domki to przede wszystkim pagórkowate ukształtowanie terenu, jest ok 1000 jezior, setki zabytków,  dziewicza przyroda, noclegi, niski poziom uprzemysłowienia.0
Na terenie Mazur pare lat temu  było ok 64,4 tys. miejsc noclegowych. Mazury agroturystyka oraz w prywatnych domkach letniskowych rocznie korzysta około miliona turystów ok. 200 tys. turystów z zagranicy. Do obsługi  turystycznej zatrudnionych jest około pięć  tys. osób. Turyści na Mazura mogą znaleźć wypoczynek, ciszę, relaks w ponad 2000 gospodarstw agroturystycznych.
Jjedną z największych atrakcji turystycznych na Mazurach  są Pola Grunwaldzkie w 1410 r. wojska polsko – litewskie pokonały krzyżaków. Wiele  kanałów wodnych łączących liczne jeziora jest ogromną atrakcją dla żeglarzy i wodniaków. Duży zainteresowaniem cieszy się Kanał Elbląski
Wiele gwiazd ma tu Swoje posiadłości . Mazury noclegi nad jeziorem odwiedzane są chętnie przez turystów z Niemiec, Anglii, Czech, Rosji. Obecnie region jest mieszanką kultur: polskiej, niemieckiej, litewskiej, ukraińskiej i rosyjskiej.