Nidzica

Nidzica noclegi (dawniej Nibork, niem. Neidenburg, prus. Nīdaspils). Pierwszy obiekt obronny założyli tu Krzyżacy w połowie XIII wieku. 7 grudnia 1381 r. osada otrzymała prawa miejskie z rąk wielkiego mistrza zakonu Winricha von Kniprode. Do początków XVIII wieku miasto omijały kataklizmy. W 1804 roku pożar zniszczył w Nidzicy pond 60 domów i kościół.

Gwałtowny rozwój Nidzica tanie noclegi przypadł na druga połowę XIX wieku. W 1888 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Olsztynem i Działdowem, w 1900 dodatkowe z Wielbarkiem (zlikwidowane w 2001 roku). W 1905 w Nidzicy mieszkało prawie 5 tysięcy osob. .

W 1914 roku wojska rosyjskie splądrowały i spaliły miasto. W plebiscycie w 1920roku przytłaczająca większość mieszkańców opowiedziała się za Niemcami – za Polską padło tylko kilkadziesiąt głosów. Tym samym Nidzica znalazła się w granicach Niemiec, w pobliżu przebiegała granica z Rzeczpospolitą Polską. Po stronie polskiej leżało np. pobliskie Janowo. Nidzica pokoje do wynajęcia
Nidzica była pierwszym miastem w Prusach, które w styczniu 1945 roku zdobyła Armia Czerwona. I jak wiele innych później została złupiona i spalona. W Nidzicy był wtedy rosyjski pisarz noblista Aleksander Sołżenicyn, który opisał, mordy i gwałty czerwonoarmistów w Nidzica agroturystyka.

625 – letnią Nidzicę leżącą nad rzeką Nida, tuż przy trasie krajowej z Warszawy do Gdańska, odwiedza co roku wielu turystów. Najważniejszy zabytek Nidzicy to XIV- wieczny (jeden z największych na Mazurach) zamek krzyżacki, który dumnie wznosi się nad miastem. W komnatach zamku zachowały się gotyckie sklepienia i unikatowe malowidła, a w zamkowym muzeum wśród eksponatów znajdują się niespotykane gdzie indziej w Polsce garnki, wykopane pod nidzickim miejskim rynkiem. Ustawiane dnem do góry stanowiły warstwę izolacyjną pod średniowiecznymi domami. W zamku swoją zbrojownię mają rycerze z Bractwa Rycerskiego Komturii Nidzickiej. Nidzica i jej okolice to także wspaniałe jeziora i rezerwaty przyrody. Nidzica pensjonaty

12 km na północ od miasta, tuż za wsią Łyna, rozpoczyna swój bieg rzeka o tej samej nazwie. W rezerwacie „Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana Kobenzy”, spod wysokich na 40 metrów zboczy doliny, wypływają cieki wodne dające początek rzece, tworząc niepowtarzalny krajobraz. 4 kilometry od Łyny, w Orłowie, znajduje się Rezerwat Żółwia Błotnego.

Coraz bardziej docenianą miejscową atrakcją turystyczną stają się spływy kajakowe górnym biegiem Łyny, od Wólki Orłowskiej lub Brzeźna Łyńskiego oraz rzeką Omulew od przystani w Jabłonce, na jeziorze o tej samej nazwie. Najbardziej cenioną atrakcją tych spływów jest dzika, niezagospodarowana jeszcze przyroda.