Olecko

Powiat Olecko noclegi leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12?16?? (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości Borkowiny) i 53°53′ 27″ (na zachód od szosy Wysokie – Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości…

Powiat noclegi Olecko leży we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego w obrębie następujących współrzędnych geograficznych: 54°12′ 16″ (na południe od kolana rzeki Jarki, w pobliżu miejscowości Borkowiny) i 53°53′ 27″ (na zachód od szosy Wysokie?Wieliczki, w sąsiedztwie Mikołajek) szerokości geograficznej północnej oraz 22°06′ 00″ (na terenie Puszczy Boreckiej, około 4,5 km na zachód od leśnictwa Zacisze) i 22°43′ 23″ (około 2,5 km na południowy wschód od miejscowości Cimochy) długości geograficznej wschodniej. agroturystyka Olecko

Rozciągłość matematyczno-geograficzna pomiędzy krańcowymi punktami obszaru powiatu wynosi 18′ 49″ szerokości geograficznej (około 34,5 km) oraz 37′ 23″ długości geograficznej (około 39 km). Obszar administracyjny powiatu (874 km2) stanowi zaledwie 64,6% powierzchni prostokąta wyznaczonego współrzędnymi krańcowych punktów. Dowodzi to dużego stopnia rozwinięcia granic, które wynoszą ogółem około 153 km i są o 45,7 dłuższe od obwodu koła o powierzchni takiej, jaką ma powiat. Olecko pokoje do wynajęcia

Na wschodzie powiat graniczy z powiatem suwalskim (w województwie podlaskim), na południu z powiatem ełckim, na zachodzie z powiatem giżyckim i węgorzewskim a na północy z powiatem gołdapskim. Olecko domki

Tereny, przez które przebiega północna granica powiatu, są niezwykle malownicze i częściowo należą do masywu Wzgórz Szeskich.

Geometryczny środek powiatu (wyznaczony przez przecięcie się prostych łączących krańcowe punkty jego terytorium) leży zaledwie około 2 km na południe od Olecka, a średni promień koła o powierzchni. równej obszarowi powiatu wynosi 16,7 km, jednak północno-zachodni cypel powiatu oddalony jest od siedziby władz administracyjnych o blisko 29 km, podczas gdy wschodnia granica przybliża się doń na około 6,5 km.

Ogólna powierzchnia geodezyjna prezentowanego terenu, wynosząca 87 383 ha.

Powiat tworzą cztery gminy: Olecko, o powierzchni 25518 ha, gmina wiejska Kowale Oleckie, o powierzchni 25161 ha, gmina wiejska Świętajno, o powierzchni 21491, gmina wiejska Wieliczki, o powierzchni 14071 ha.

Olecko leży na wschodnich krańcach Pojezierza Mazurskiego, w połowie drogi między Gołdapią i Ełkiem, na szlaku łączącym Dolinę Wielkich Jezior Mazurskich z Pojezierzem Suwalsko-Augustowskim. Krzyżują się tutaj ważne szlaki komunikacyjne prowadzące między innymi do przejść granicznych z Federacją Rosyjską i Litwą. Odległości z Olecka do wybranych miast wynoszą: Giżycko – 56 km, Ełk – 30 km, Suwałki – 35 km, Gołdap – 37 km, Warszawa – 267 km, Białystok – 135 km, Olsztyn – 161 km. Najbliższe drogowe przejście znajduje się w Gołdapi – Obwód Kaliningradzki oraz w Ogrodnikach i Budzisku na granicy z Litwą. Wszystkie te cechy kwalifikują miasto jako atrakcyjny ośrodek turystyczno-wypoczynkowy oraz miejsce lokalizacji inwestycji o charakterze gospodarczym.

Olecko otwiera się przed gośćmi rzeką Legą która malowniczo wypływa z jeziora. W sąsiedztwie jeziora wyznaczone są ścieżki spacerowe, wypożyczalnie sprzętu pływającego z kajakami, łódkami, rowerami, strzeżone kąpieliska klub wodny, przystań żeglarska, kompleks sportowy z kortami tenisowymi, stadionem, boiskami, siłownią i sauną. Uzupełnieniem bazy rekreacyjnej są liczne kawiarenki rozsiane w sąsiedztwie obiektów sportowo-rekreacyjnych. To wszystko tylko 10 – 100 m od linii brzegowej zbiornika. Wokół jeziora przebiega trasa piesza tzw. „Wiewiórcza Ścieżka”. Ciekawy jest również szlak biegnący po nasypach dawnej Oleckiej Kolejki Wąskotorowej. Do wykorzystania są również szlaki rowerowe i wodne: Puszcza Borecka – Wielki Szwałk – Jezioro Ełk, Olecko Wielkie – Selment Wielki. Drogą wodną można dotrzeć aż do Biebrzy