Mazury

Mazury dawn.  Mazowsze Pruskie, Mazury Pruskie,  kraina historyczno-etnograficzna w Polsce. Mazury  są częścią Pojezierza Mazurskiego i Pojezierza Iławskiego Krajobraz regionu został ukształtowany ok 14000-15000 lat tem przez ostatnie zlodowacenie mazury to eren jest pagórkowaty, z jeziorami, rzekami i strumieniami. W ok 30 % powierzchnię pokrywają lasy. Mazur należą  do najzimniejszych klimatów  w Polsce. Klimat zależny jest wpływami Bałtyku, okres wegetacji wynosi …