Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy powołany w 1960 roku obejmuje ochroną część największej polskiej wyspy – Wolin (woj. zachodniopomorskie). Kazimierz Dolny noclegi Szczególne walory Parku to: najokazalszy odcinek polskiego wybrzeża klifowego, znakomicie zachowane lasy bukowe, unikalna – wyspiarska delta Świny, przybrzeżny pas wód Bałtyku. Do roku 1996 Park zajmował powierzchnię 4691 ha, kiedy to udało się wcielić w jego granice obszar 1 mili morskiej wód przybrzeżnych Bałtyku, archipelag wysp we wstecznej delcie Świny wraz z otaczającymi je wodami Zalewu Szczecińskiego. Od tego momentu Woliński Park Narodowy stał się 1. w Polsce parkiem morskim. Obecna powierzchnia Parku wynosi 10937 ha, w tym ekosystemy leśne zajmują 4648,53 ha (42,50 % powierzchni Parku), ekosystemy wodne 4681,41 ha (42,80%) i ekosystemy lądowe inne niż leśne 1607,46 ha ( 14,70 %). Ochronąścisłą objęto tereny o łącznej powierzchni 498,72 ha ( 4,56 %). noclegi Kazimierz Dolny

Obszar lądowy Parku jest niezwykle zróżnicowany. Wyspa Wolin generalnie ukształtowana przez ostatni lodowiec cały czas zmienia się. Współczesny obraz wyspy kształtował się około dziesięć-jedenaście tysięcy lat temu. Pierwotnie utwory lodowcowe modelowane były przez wiatry i wody, zalewane tereny stopniowo zamieniały się w bagna i torfowiska. Stale działały wody Bałtyku i Odry tworząc m.in. wydmowe mierzeje jak również klify. Kazimierz Dolny pensjonaty

Dominującym krajobrazem jest pasmo wzniesień moreny czołowej graniczące na odcinku ok.15 km z Bałtykiem. Najwyższe aktywne klify mają wysokość 93m. Abrazja klifowego wybrzeża corocznie przeciąga linię brzegu o około 80 cm. Wzgórza morenowe, które zajmują przeważającą część powierzchni lądowej parku najwyższą wysokość – 115 m n.p.m., Kazimierz Dolny pokoje gościnne osiągają w kulminacji Grzywacza. Drugim, pod względem zajmowanego obszaru jest ekosystem delty Świny z kilkudziesięcioma bagnistymi wysepkami, które rozdzielone są nieliczonymi cieśninami. Na tym terenie proces jego kształtowania jest również stale aktywny – corocznie zmienia się konfiguracja dna, powstają nowe płycizny, wysepki. Trzecim typem terenu jest pojezierze z polodowcowymi jeziorami, ozami i kemami (okolice Warnowa). Małą część Parku zajmuje rozległy obszar sandru (Wapnica-Karnocice). Kazimierz Dolny wille